Powrót
Opracowała: Danuta Cozac Przedszkole Ekologiczne - czynne od 5.30 do 17.00

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW
DZIECI 5-LETNICH

       

    Temat: "Kto widział powietrze"- zabawy badawcze.

           

Cel ogólny:

Uświadomienie dzieciom faktu istnienia wokół nas powietrza jako składnika życia, zachęcenie do uważnej obserwacji, kształcenie umiejętności samodzielnego myślenia, zaspokajanie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci.

         

   Cele operacyjne:

     Dziecko:

 • potrafi za pomocą znaku graficznego wyrazić swe samopoczucie w danej chwili,
 • potrafi odgadnąć treść zagadki słownej,
 • potrafi wyciągnąć wnioski ze wspólnie przeprowadzonych doświadczeń,
 • potrafi powiedzieć, jakie przedmioty (lekkie czy ciężkie) może poruszać powietrze,
 • umie bawić się przy muzyce,

         

   Metoda:
   samodzielnych doświadczeń, słowna, oglądowo-słowna, czynna,          

   Forma:
   z całą grupą, indywidualna, zespołowa,

   Środki dydaktyczne:

 • znaczki wesołe i smutne buźki,
 • karteczki z imionami dzieci,
 • balony dla każdego dziecka,
 • miska z wodą, piórka, wata, klocki, klucze, papierki,
 • ilustracja balonu do latania,
 • muzyka rozrywkowa wykorzystana do zabawy ruchowej,
 • taniec integrujący Kaczuszki
 • kubeczki plastikowe, rurki plastikowe
 • pisaki, flamastry,
 • ilustracje: zatłoczone ulice w mieście, park

         

   Przebieg zajęcia:

 1. Zabawa integracyjna "Kaczuszki" - wspólna zabawa dzieci, nauczycielek i rodziców.

 2. Zabawa wprowadzająca : "Jak się dzisiaj czuję"- odzwierciedlenie nastroju dzieci poprzez wybór buźki uśmiechniętej lub smutnej. Umieszczenie jej przy własnym imieniu.

 3. Zagadka : "Balon" " - rozwiązywanie zagadki słownej. Oglądanie ilustracji.
 4. "Dzieci go kochają i wznoszą do góry dorośli fruwają w nim aż pod chmury"

 5. "Czary-mary" wymyślanie przez dzieci zaklęć w celu wyczarowania magicznego balonu. Po kilku propozycjach nauczycielka wyciąga zaczarowany balon, (są to dwa balony jeden w środku drugiego; wewnętrzny balon wypełniony jest wodą), i rzuca go w stronę dzieci. One próbują go odbić, podrzucać. Zwracają uwagę na inny sposób poruszania się balonu.

 6. Zabawy badawcze z balonami - wspólne rozwiązywanie problemów:

  • czym możemy napełnić balon, abyśmy mogli z łatwością go podrzucać do góry,
  • co znajduje się w balonie - zanurzanie balonu w wodzie,
  • czy powietrze może poruszać przedmioty? Czy wszystkie?- skierowanie strumienia z nadmuchanego balonu na różne przedmioty, watę, piórka, papierki, klocki, klucze, obserwowanie, czy i które przedmioty przesuwają się po stole.

 7. Taniec z balonami przy utworze muzyki rozrywkowej (ekspresja ruchowa dzieci). Dzieci poruszają się w parach w rytm muzyki trzymając balon tak, aby podczas tańca nie upadł na podłogę.
 8. "Czy my też mamy w sobie powietrze?" ?"- każde dziecko otrzymuje plastikowy kubek z wodą i słomkę. Dmuchając w słomkę wypuszczamy do wody powietrze i obserwujemy. W wodzie tworzą się bąbelki. Wyciągnięcie wniosku: te bąbelki to pęcherzyki powietrza.
 9. "Puszczanie baniek mydlanych" - podział dzieci na dwa zespoły. Jeden z nich puszcza bańki mydlane, reszta próbuje je złapać. Zmiana ról.
 10. "Co nas otacza?"- po skończonej zabawie dzieci wyciągają wnioski: gdzie jest powietrze, do czego jest potrzebne, czy ma smak, kolor, zapach.
 11. " Gdzie chcielibyście pójść na spacer?" - oglądanie ilustracji: zatłoczona ulica w mieście, park. Rozmowa na temat treści, wybór miejsca spaceru przez dzieci.
 12. "Ozdabiamy balony" - ozdabianie balonów pisakami i flamastrami według pomysłu dzieci.
 13. Ozdabianie sali pracami dzieci. Likwidacja zajęcia.
 14. Opracowała: Danuta Cozac