Powrót
Opracowała:  mgr Urszula Szkółka Przedszkole Ekologiczne - czynne od 5.30 do 17.00

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DLA DZIECI 5-LETNICH 

Prowadząca: mgr Urszula Szkółka

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z zastosowaniem elementów metody gimnastyki rytmicznej 

A. M. Kniessów i twórczej metody R. Labana.

 

Cele ogólne:

-          rozwijanie sprawności ruchowej,

-          kształtowanie poczucia rytmu,

-          rozwijanie umiejętności indywidualnego i twórczego wykonania zadań ruchowych,

-          rozwijanie zwinności i płynności ruchów,

-          wyrabianie umiejętności łączenia ruchu z muzyką,

-          rozwijanie wyobraźni,

-          rozwijanie pomysłowości i oryginalności w wykorzystaniu wstążki w ćwiczeniu.

 

Cele operacyjne (dziecko):

-          wykonuje ćwiczenia z przyborem w odpowiednim rytmie,

-          dostosowuje ruch ciała do tempa muzyki,

-          przejawia inwencję twórczą,

-          reaguje na sygnał dźwiękowy,

-          reaguje na przerwy w muzyce,

-          współdziała z grupą i partnerem,

-          rozwija wyobraźnię.

 

Metody:  metoda gimnastyki rytmicznej A.M. Kniessów, metoda gimnastyki twórczej R. Labana.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Obszar edukacji: Moje bezpieczeństwo i zdrowie: Sprawność ruchowa.

Środki dydaktyczne: grzechotki wykonane z pojemników napełnionych ziarnem, wstążki, tamburyno, środki audytywne – płyta CD z muzyką klasyczną E.Wanteufeld „Walc łyżwiarzy” (fragm.), muzyka relaksacyjna.

 

Przebieg zajęcia:

 

 1. „Witam Was” – dzieci wraz z nauczycielem stoją w kole, śpiewanie piosenki „Wszyscy są...”.

Wyczucie (świadomość) własnego ciała.

 1. „Witamy części naszego ciała” – dotykanie jedną częścią ciała do drugiej np. łokieć wita się z piętą, czoło wita się z kolanem, pięta wita się z kolanem drugiej nogi. Dzieci dobierają się w pary i witają się ze sobą różnymi częściami ciała np.: czołami, plecami kolanami.

Kształtowanie poczucia rytmu

 1.  „Rytmiczny chód” – dzieci maszerują po kole, zgodnie z wystukiwanym przez nauczyciela rytmem  (wolny, szybki, bardzo szybki).

Nauczyciel rozdaje dzieciom grzechotki.
 

 1.  „Wystukiwanie rytmu”-  każde dziecko posiada dwa przybory. Rytmiczne uderzanie przyborami o siebie: 4 x przed sobą, 4 x za sobą, 4 x nad głową nad głową, 4 x o kolana, 4 x przy lewej stopie, 4 x przy prawej stopie. Przysiad – rytmiczne uderzanie grzechotkami o podłogę 4 x przed sobą, podskok w górę z równoczesnym wznosem ramion uderzając grzechotkami o siebie.
 2. „Bieg między grzechotkami” – grzechotki ułożone na dywanie w dowolnym miejscu. Dzieci biegają tak, aby nie przewrócić przyborów. Na sygnał siadają w siadzie skrzyżnym przy swojej grzechotce i rytmicznie uderzają grzechotkami o podłogę 4 razy.

Dzieci odkładają do pojemnika jedną grzechotkę.

 1.  „Zabawa z grzechotką” –  dzieci podczas czworakowania przesuwają grzechotkę raz jedną raz drugą ręką.  Na sygnał wstają i wykonują zadanie podane przez nauczyciela np. wygrywają usłyszany rytm, przekładają grzechotkę pod kolanem nogi wzniesionej, wykonują w dowolny sposób piruet.
 2. „Postaw grzechotkę, zabierz grzechotkę” -  w siadzie skrzyżnym dzieci jedną ręką stawiają grzechotkę, a druga ręka zabiera ją i stawia po drugiej stronie tułowia                    i odwrotnie.
 3. „Czary – mary” – dzieci zachęcone przez nauczyciela wykonują „czary” nad grzechotką. Aby groch który jest w przyborze zamienił się w tajemniczy przedmiot należy: uderzyć 2 x grzechotką o podłogę, wykonać dowolny taniec wokół grzechotki i wypowiedzieć słowa zaklęcia „Abra kadabra bęc”. Dzieci wyciągają z grzechotki wstążkę. 

Zmiana przyborów.

Wyczucie ciężaru.

 1. „Wstążka lekka i ciężka” - Zabawa wstążkami wg własnego pomysłu. Dzieci bawią się wstążkami dając wyraz jej lekkości, następnie naśladują podnoszenie „grubego    i  ciężkiego drąga”.

Wyczucie przestrzeni. Współdziałanie z partnerem.

 1. „Taniec” – rozwijanie obszerności ruchów. Ćwiczenie w parach. Taniec dowolny w rytm muzyki. Gdy muzyka milknie, dzieci odnajdują swojego partnera. Dzieci dostosowują szybkość ruchów do tempa muzyki.
 2. „Tęcza” – wyczucie przestrzeni. Siad na piętach. Skłony w bok – „malowanie tęczy” wstążkami.

Rozwijanie wyczucia płynności ruchów i ciężaru ciała w przestrzeni i czasie.

 1. „Pszczółki” – zabawa. Formowanie ze wstążki kwiatka (wg wyobraźni dziecka), dzieci zamieniają się w pszczółki. Podczas słyszanych dźwięków tamburyna „pszczółki” „latają” po sali. Gdy dźwięk milknie „pszczółki” zatrzymują się na kwiatku.
 2. „Zabawa w koło” – wyczucie przestrzeni. Bieganie wokół ułożonej w koło wstążki, a następnie odpoczynek w środku.

Odpoczynek. Relaks

 1. „Relaks przy muzyce” – ćwiczenie uspokajające. Dzieci składają wstążkido pojemnika. Kładą się na dywanie i słuchają spokojnej muzyki, miarowo oddychając.
 2. Podziękowanie dzieciom za uczestnictwo w zajęciach. Porządkowanie sali.

 

Opracowała: mgr Urszula Szkółka