Powrót
Opracowała: Danuta Cozac Przedszkole Ekologiczne - czynne od 5.30 do 17.00

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DIAGNOZUJĄCEGO
DLA GRUPY DZIECI 4-LETNICH

       

    Temat: "Dbamy o las"

           

Cel ogólny:   formowanie postawy proekologicznej w stosunku do otaczającej przyrody w tym
                        ekosystemu leśnego

         

   Cele operacyjne (dziecko):

 • wie, jak chronić las przed dewastacją innych,
 • wykazuje się pomysłowością oraz twórczym działaniem,
 • wie, jak można wydobywać dźwięki za pomocą niekonwencjonalnych środków jakim są gazety,
 • wie, jakie znaczenie dla ludzi ma las,
 • rozpoznaje i nazywa znaki zakazu, używane powszechnie do przestrzegania przed niewłaściwym zachowaniem,
 • aktywnie współpracuje z grupą rówieśniczą tworząc makietę lasu,
 • podejmuje działania indywidualne i zespołowe,
 • doprowadza działania do końca.

         

   Metody:

 • czynne: zadań stawianych dziecku, kierowania własną działalnością,
 • słowne: : rozmowa, objaśnienie, instrukcja
 • percepcyjna: bezpośredniego przeżywania i spostrzegania.

         

   Formy organizacyjne: praca z całą grupą, indywidualna, zespołowa

   Środki dydaktyczne: chusta animacyjna, płyta CD, emblematy do zabawy dla każdego dziecka, ilustracja, znaki zakazu, gazety dla każdego dziecka, kółka z kolorowego papieru do oznaczenia zespołów dziecięcych, elementy makiety: styropian, gałązki, zielona bibuła, plastelina, sylwety zwierząt, sylwety drzew, farby plakatowe, pędzelki, nożyczki.

         

   Przebieg zajęcia:

 1. "W lesie" -zabawa z chustą animacyjną (elementy pedagogiki zabawy).
 2. "Co się stało w lesie"- wyciąganie wniosków z przedstawionej sytuacji dydaktycznej.
 3. "Znaki zakazu" - rozpoznawanie i nazywanie znaków zakazu stosowanych ogólnie w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom się w lesie.
 4. "Spacer po lesie" - opowieść ruchowo-dźwiękowa. Niekonwencjonalne tworzenie akompaniamentu do historyjki opowiadanej przez nauczyciela.
 5. "Nasz las" - tworzenie w zespołach makiety lasu:
  • tworzenie podłoża leśnego, umieszczanie w nim drzewek,
  • lepienie z plasteliny zwierząt,
  • kolorowanie sylwet zwierząt,
  • malowanie drzew.
 6. " Ocena i likwidacja zajęcia. "Wyeksponowanie pracy w kąciku przyrody. Dokonanie podsumowania sukcesów dziecięcych.

 7. Opracowała: Danuta Cozac