Powrót
Oprac. mgr Izabela Staszczyk,  Danuta Cozac Przedszkole Ekologiczne - czynne od 5.30 do 17.00

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KONTROLNO-OCENIAJĄCEGO
(DZIECI 4-LETNIE)

       

    Temat:  "Las i jego mieszkańcy"

           

Cel ogólny:   będąc częścią przyrody czuję się za nią odpowiedzialny

         

   Cele operacyjne (dziecko):

 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne takie jak: borsuk, lis, kukułka, wiewiórka, jeż,
 • wie, gdzie mieszkają: borsuk, lis, kukułka, wiewiórka, jeż,
 • potrafi przekazać za pomocą ekspresji ruchowej własną wiedzę w powiązaniu z towarzyszącymi jej emocjami,
 • wie, że las potrzebuje opieki i ochrony ze strony człowieka,
 • wykazuje się pomysłowością oraz twórczym działaniem,
 • potrafi przeanalizować tekst zagadki, podać jej rozwiązanie,
 • samodzielnie formułuje wnioski,
 • prawidłowo dobiera napisy, dopasowując je do ilustracji,
 • definiuje pojęcia (zwierzęta, kwiaty, ptaki, rośliny) oznaczające elementy ekosystemu leśnego (jeleń, zając, wiewiórka, mrówka, biedronka, motyl, sowa, dzięcioł, bażant, fiołek, jaskier, powój) w trakcie szeregowania,
 • potrafi przeliczać do sześciu w trakcie zabawy z kostką do gry.

         

   Metody:

 • czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością dziecka,
  zadań stawianych dziecku
 • słowne: rozmowa, sposoby społecznego porozumienia, żywego słowa,
 • percepcyjne: uprzystępniania sztuki, bezpośredniego spostrzegania i przeżywania,
 • aktywizujące: pedagogiki zabawy, Naturalnej Nauki Czytania I. Majchrzak, aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, promyczkowego uszeregowania, Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej

         

   Formy organizacyjne: praca z całą grupą, praca zespołowa, indywidualna

   Środki dydaktyczne: płyta CD "Śpiewające brzdące" 2, utwór Larysa G. Zamfir, ilustracja las, kostka do gry, rekwizyty do zabawy w motylki, sylweta drzewa, rysunki zwierząt, napisy, puzzle z kropkami, zagadki słowne i słuchowe dotyczące zwierząt, kartoniki do szeregowania dla każdego dziecka.

         

   Przebieg zajęcia:

 1. "Dzień dobry"- zabawa integracyjna z elementami pedagogiki zabawy.
 2. "Ukryty obrazek"- przeliczanie w zakresie sześciu w trakcie zabawy z kostką. Odkrywanie treści obrazka ukrytego pod puzzlami.
 3. "Las" - rozmowa przy ilustracji.
 4. "Taniec motyli"- zabawa z elementami metody B. Strauss do utworu G. Zamfir Larysa.
 5. "Las domem zwierząt"- rozwiązywanie zagadek słownych, słuchowych, obrazkowych. Wykorzystanie elementów Naturalnej Nauki Czytania I. Majchrzak - dopasowywanie w zespołach napisów do ilustracji.
 6. "Leśne słoneczko"- promyczkowe uszeregowanie (definiowanie pojęć oznaczających elementy ekosystemu leśnego).

 7. Oprac. mgr Izabela Staszczyk,  Danuta Cozac