Powrót
Przedszkole Miejskie nr 25 ul.Mościckiego 21, 43-600 Jaworzno e-mail przedszkole25@jaworzno.edu.pl Przedszkole Ekologiczne - czynne od 5.30 do 17.30

WPŁYW ŚRODOWISKA RODZINNEGO NA  KSZTAŁTOWANIE

                                        MOWY DZIECKA
 

  Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzeń szkolnych w dużej mierze wpływa mowa. Wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole. Większość dzieci z zaburzeniami mowy ma kłopoty w nauce czytania i pisania.

Podstawowym środowiskiem kształtowania mowy dziecka jest rodzina. Rozwój mowy     w rodzinie przebiega samorzutnie, w związku z różnorakimi sytuacjami dnia powszedniego: ubieraniem, rozbieraniem, myciem, jedzeniem, zabawą, zajęciami domowników. Dziecko ma okazję pytać o wszystko na bieżąco i zwykle otrzymuje cierpliwą odpowiedź. Czynniki uczuciowe oraz atrakcyjne zdarzenia jeszcze bardziej wzbogacają mowę np.: uroczystości domowe, nowy ubiór, większe porządki itp. Wynika stąd wyjątkowa i niezastąpiona rola rodziny.

Warunkiem prawidłowego wymawiania wszystkich głosek jest m.in. sprawne działanie narządów mowy (języka, warg, podniebienia). Realizacja każdej głoski wymaga innego układu artykulacyjnego i innej pracy mięśni. Toteż narządy mowy trzeba tak ćwiczyć jak pianiści ćwiczą sprawność palców. Od najmłodszych lat dziecko ćwiczy narządy artykulacyjne poprzez czynność ssania (szczególnie w czasie karmienia piersią), połykania i żucia. Jednak najtrudniejsze głoski wymagają dodatkowych precyzyjnych ruchów. W najwcześniejszych okresach życia sama natura zapewnia rozwój sprawności aparatu mowy. W późniejszych okresach trening ten jest kontynuowany głównie przez samą czynność mówienia. Gdy jednak ta czynność jest zaniżona, niedbała, trzeba naturę zastąpić gimnastyką narządów mowy. Systematyczne wykonywanie gimnastyki narządów mowy przyczynia się do podniesienia sprawności aparatu mowy, poprawy wyrazistości    i płynności wypowiedzi. Ćwiczenia te powinny być realizowane w sposób zabawowy, inaczej dzieci szybko się nudzą. Stąd pomysł na prowadzenie ich w formie opowiastki lub wesołej historyjki.

„Pan Język na spacerze”

               Pan Język wybrał się na wycieczkę do lasu. Pojechał tam na koniku (kląskanie językiem - naśladowanie konia). Na łące zatrzymał konia (prrrrr). Następnie rozejrzał się dookoła (język ruchem okrężnym oblizuje wargi: górną i dolną). Potem wszedł do lasu (język chowamy w głąb jamy ustnej). Przeszedł las wzdłuż (język przesuwamy po podniebieniu w głąb jamy gardłowej)  i wszerz (przesuwamy językiem za zębami górnymi i dolnymi). Przedarł się przez gęstwinę krzewów i drzew (język przeciskamy przez zaciśnięte zęby). Zauważył, że zrobiło się ciemno. Rozejrzał się w prawo i w lewo, spojrzał w górę i w dół (język przesuwamy z jednego kącika ust do drugiego – od ucha do ucha, potem sięgamy nim do nosa i brody). Wsiadł na konia i pojechał do domu (kląskanie językiem).

Bibliografia:

Cudak H. „Środowisko rodzinne, a rezultaty pracy w szkole” Kielce 1991r.

Nagajowa M. „Kształtowanie języka ucznia w szkole podstawowej” Warszawa 1985r.

Tońska – Mrowiec A. „Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne”. Gdańsk 2005r.

Przedszkole Miejskie nr 25 ul.Mościckiego 21, 43-600 Jaworzno e-mail przedszkole25@jaworzno.edu.pl Przedszkole Ekologiczne - czynne od 5.30 do 17.30