Powrót
Opracowała mgr Izabela Staszczyk - nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 25 Przedszkole Ekologiczne - czynne od 5.30 do 17.00

Ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową

   

   Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest to umiejętność łączenia tego, co oczy widzą z tym, co dłonie wykonują. Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa jest niezbędna do wykonywania wielu czynności takich jak: pisanie, rysowanie, manipulowanie, ćwiczenia gimnastyczne. U dzieci w wieku przedszkolnym zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa objawia się małą precyzją ruchów i trudnościami w czasie wykonywania prostych zadań.

   Dzieci z zaburzoną lub słabo rozwiniętą koordynacją wzrokowo-ruchową mają trudności w zakresie:

 • ubierania się,
 • prawidłowego chwytania i rzucania piłki,

 • utrzymywania równowagi przy staniu na jednej nodze, skakania,

 • posługiwania się podstawowymi narzędziami i przedmiotami codziennego użytku,

 • wykonywania prac plastycznych takich jak: rysowanie, wycinanie, wydzieranie, naklejanie,

 • nauki pisania (utrzymywanie się w liniaturze zeszytu, silny nacisk ołówka lub długopisu),

 • zabaw manipulacyjnych.

Propozycje ćwiczeń dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym

 1. Układanie :
  • układanie z koralików, klocków [dużych i małych],mebli, pojazdów, drzew, roślin, budowli, figur;
  • układanie z patyczków: płotów, drabin, domów;
  • z tasiemki, z różnokolorowej wełny: dywaników, kilimków, frędzli;
  • z elementów mozaiki geometrycznej- postaci ludzi i zwierząt;
  • układanie z różnorodnych materiałów i elementów określonych scenek rodzajowych np. z liści, owoców, kory, giętkiego tworzywa.

 2. Dobieranie do konturów figur geometrycznych takich samych figur i nałożenie na wzór [układanki geometryczne, nakładanki].
 3. Przedstawianie figur geometrycznych w zmienionych układach:
  • układanie kompozycji figur geometrycznych wg wzoru i z pamięci;
  • graficzne odtwarzanie kompozycji geometrycznych przy pomocy rysunku i stempli;

 4. Malowanie:
  • tworzenie różnych kompozycji - szlaczków ;
  • kompozycji postaci człowieka, pojazdów, przedmiotów, domów;
  • malowanie jednocześnie obydwoma rękami na dużym arkuszu przypiętym do tablicy lub podłogi;
  • malowanie palcami na przemian ruchem spokojnym, swobodnym;
  • zamalowywanie całej powierzchni kartki;
  • malowanie palcem [na całej powierzchni różnokolorowych linii poziomych i pionowych];
  • malowanie pędzlem linii prostych, splątanych nici, kłębuszków, jaskółek;
  • malowanie pęczkiem waty - duże i małe chmury, kałuże itd.
  • zamalowywanie dużych konturowych rysunków, przedmiotów;
  • malowanie flamastrami - zamalowywanie określonym kolorem;
  • zamalowywanie powierzchni konturów np. kwiatów, domów;

 5. Rysowanie:
  • rysowanie kredą na tablicy i dużych arkuszach rozłożonych na podłodze;
  • kreślenie patykiem na mokrej, gęsto pokrytej farbą klejową powierzchni;
  • rysowanie świecą, tuszem;

 6. Wydzieranie:
  • łatwych kształtów np. piłek, baloników, kolorowych liści itp.
  • Kompozycja z kolorowych pasków;

 7. Stemplowanie:
  • tworzenie różnych kompozycji - szlaczków ;
  • kompozycji postaci człowieka, pojazdów, przedmiotów, domów;

 8. Ćwiczenia na materiale obrazkowym:
  • układanki obrazkowe [stopniowanie trudności];
  • układanie obrazka z części wg. identycznego wzoru;
  • uzupełnianie brakującej części obrazka;
  • dobieranie par jednakowych obrazków [dobieranki, loteryjki, domino obrazkowe],
  • rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów - [zabawa " Co się tu zmieniło?"]

Propozycje ćwiczeń dla dzieci w starszym wieku przedszkolnym

 1. Ćwiczenia w marszu:
  • marsz na palcach;
  • marsz chodem bociana;
  • marsz wokół sali z ćwiczeniem w reagowaniu na sygnał słowny: stój, naprzód;

 2. Ćwiczenia w biegu:
  • bieg z podskokami,
  • przylot i odlot bocianów - bieg w określonym kierunku, poruszając się falistym ruchem z rozkrzyżowanymi ramionami;

 3. Ćwiczenia na równoważni [ławeczce]:
  • chodzenie wolno do przodu;
  • posuwanie się do tyłu;
  • posuwanie się bokiem;
  • obracanie się na ławeczce;

 4. Zabawy skoczne:
  • Wróbelki;
  • Piłka skacze;
  • Szczur- zabawa z linką;
  • Skok królika;

 5. Zabawy z woreczkami:
  • rzucanie i chwyt woreczka obiema rękami;
  • rzucanie i chwyt woreczka jedną ręką;
  • rzucanie i chwytanie woreczka w ruchu itd.

 6. Kreślenie dużych płynnych linii:
  • chorągiewką w powietrzu;
  • patykiem na piasku;
  • kolorową kredą na tablicy;
  • kredkami na dużych arkuszach.

 7. Obrysowywanie gotowych szablonów o prostych kształtach np. koło, kwadrat, romb, trójkąt;
 8. Rysowanie szlaczków na kratkowanym papierze.
 9. Rysowanie po konturach.
 10. Malowanie palcami.
 11. Łączenie kolorową kredką wyznaczonych punktów.
 12. Zagadki rysunkowe.
 13. Labirynty.
 14. Wycinanki różnego typu.
 15. Kopiowanie obrazków przez kalkę techniczną.
 16. Lepienie z plasteliny.
 17. Gry zręcznościowe.


Literatura:

 1. Chmielewska E.: Zabawy logopedyczne i nie tylko. Poradnik dla nauczycieli i rodziców.Kielce, "MAC" 1996.
 2. Czajkowska I., Herda K.: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa 1996 WSiP.

Opracowała mgr Izabela Staszczyk