Powrót
Opracowała mgr Izabela Staszczyk - nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 25 Przedszkole Ekologiczne - czynne od 5.30 do 17.00

KONSPEKT DO ZAJĘĆ Z GRUPĄ DZIECI 3 - 4 LETNICH
Z OBSZARU EDUKACYJNEGO "JA I SZTUKA"

       

BLOK TEMATYCZNY: "Pada deszcz"  

 

TEMAT ZAJĘCIA: "Jesienne nastroje"- muzyka inspiracją do twórczego działania.

           

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem za pomocą elementów nowatorskiej metody: Batti Strauss;,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania naturalnych środków do tworzenia akompaniamentu muzycznego-elementy metody C. Orffa;
 • inspirowanie działalności plastycznej słuchaną muzyką;
 • inspirowanie działalności plastycznej słuchaną muzyką;

         

   Cele operacyjne :

 • odtwarza ruchem nastrój słyszanej muzyki;
 • umie bawić się przy muzyce;
 • tworzy pracę plastyczną wyrażając w niej nastrój słyszanej muzyki;
 • ilustruje ruchem treść piosenki,
 • wspólnie z kolegami podejmuje i realizuje różne działania;

         

   Formy pracy:

 • indywidualna;
 • zespołowa;
 • grupowa;

         

   Metody:

 • czynna: samodzielnych doświadczeń dziecka, metoda kierowania działalnością dziecka, metoda zadań stawianych
  do wykonania,
 • słowna: opowiadanie, objaśnienie.

          

  Pomoce dydaktyczne:

Leśny skrzat- pacynka, ilustracja Pani Jesieni, apaszki dla każdego dziecka, woreczki foliowe, gazety, butelki, miska z wodą, płótno, paletki z farbami, pędzelki, magnetofon, nagrania magnetofonowe: "Poranek" E.Griega, "Cztery pory roku" A. Vivaldiego, "Theme from Caravans" Mike Batt.

         

   Przebieg zajęcia:

 1. Przedstawienie dzieciom pacynki - leśnego skrzata.

 2. Słuchanie opowiadanej przez niego historii o szalu Pani Jesieni- ilustrowanej muzyką "Poranek" E. Griega i obrazkami.
 3. "Taniec Pani Jesieni"- zabawa z apaszkami z wykorzystaniem elementów metody B.Strauss. Wykorzystanie utworu granego na skrzypcach pt. "Theme from Caravans".
 4. ."Jesienny spacer"- zabawa zespołowa. Tworzenie akompaniamentu muzycznego uzyskanego w niekonwencjonalny sposób poprzez użycie naturalnych środków wyrazu: butelki, worki foliowe, gazety, miska z wodą. Ćwiczenia artykulacyjne.
 5. "Szal dla Pani Jesieni" malowanie farbami plakatowymi na płótnie szalu- inspirowane utworem "Cztery pory roku - Jesień" A.Vivaldiego.
 6. Umieszczenie wykonanej pracy w kąciku przyrody.
 7. Likwidacja zajęcia.
 8. Opracowała mgr Izabela Staszczyk