Powrót do strony głównej

NASZA GALERIA

Dzień Babci i Dziadka Piknik Mama, Tata i Ja II  Rajd Pieszy
Dzień Górnika Smoleń III  Rajd Pieszy
Mikołaj
IV  Rajd Pieszy
Bal Karnawałowy V  Rajd Pieszy
Występy Dzieci VI  Rajd Pieszy
Teatrzyki VII  Rajd Pieszy
Sadzimy drzewka dzięki Fundacji Silesia VIII  Rajd Pieszy
Zajęcia
IX Rajd Pieszy
Zabawy i wycieczki X Rajd Pieszy
XV Rajd Pieszy XIII Rajd Pieszy XI Rajd Pieszy
XVI  Rajd Pieszy XIV Rajd Pieszy XII Rajd Pieszy

XVII  Rajd Pieszy

Powrót do strony głównej